Vinh: 0913771002 Nga: 2345678901
Hỗ trợ trực tuyến:
Danh mục Sản Phẩm
Thống kê truy cập

Đang online: 10

Hôm nay: 1481

Tổng truy cập: 28,375,308

Tổng sản phẩm: 4410

Chi tiết

Bu Lông 8.8 M 36 x 300

Loại: Bulong thép 8.8 lục giác
Mô tả sản phẩm:

 

Bu Lông 8.8 M 36 x 300 Cái 1
Ecu đai ốc M36 mm cái 1
Đệm Phẳng M36 cái 1
Đệm Vênh M 36x2mm cái 1
Tổng giá trị trước thuế:    286,379
Giá: 286,379 VNĐ

QUẢNG CÁO