Vinh: 0913771002 Nga: 2345678901
Hỗ trợ trực tuyến:
Danh mục Sản Phẩm
Thống kê truy cập

Đang online: 29

Hôm nay: 402

Tổng truy cập: 28,091,746

Tổng sản phẩm: 4386

Chi tiết

Bu Lông 8.8 M 36 x 220

Loại: Bulong thép 8.8 lục giác
Mô tả sản phẩm:

 

Bu Lông 8.8 M 36 x 220 Cái 1
Ecu đai ốc M36 mm cái 1
Đệm Phẳng M36 cái 1
Đệm Vênh M 36x2mm cái 1
Tổng giá trị trước thuế:    191,432
Giá: 191,432 VNĐ

QUẢNG CÁO