Vinh: 0913771002 Nga: 2345678901
Hỗ trợ trực tuyến:
Danh mục Sản Phẩm
Thống kê truy cập

Đang online: 54

Hôm nay: 436

Tổng truy cập: 28,091,780

Tổng sản phẩm: 4386

Chi tiết

Bu Lông 8.8 M 36 x 200

Loại: Bulong thép 8.8 lục giác
Mô tả sản phẩm:
Bu Lông 8.8 M 36 x 200 Cái 1
Ecu đai ốc M36 mm cái 1
Đệm Phẳng M36 cái 1
Đệm Vênh M 36x2mm cái 1
Tổng giá trị trước thuế:    176,411
Giá: 176,411 VNĐ

QUẢNG CÁO