Vinh: 0913771002 Nga: 0849671989
Hỗ trợ trực tuyến:
Danh mục Sản Phẩm
Thống kê truy cập

Đang online: 159

Hôm nay: 1924

Tổng truy cập: 27,173,443

Tổng sản phẩm: 4364

Chi tiết

Bu Lông 8.8 M 36 x 130

Loại: Bulong thép 8.8 lục giác
Mô tả sản phẩm:

 

Bu Lông 8.8 M 36 x 130 Cái 1
Ecu đai ốc M36 mm cái 1
Đệm Phẳng M36 cái 1
Đệm Vênh M 36x2mm cái 1
Tổng giá trị trước thuế:    127,574
Giá: 127,574 VNĐ

QUẢNG CÁO